اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 سنبله , 1398

استراتیژی جدید امریکا در افغانستان موفق خواهد بود؟

به گزارش افغان خبر،

استراتیژی جدید امریکا در افغانستان که جیمز ماتیس وزیر دفاع آن کشور از آن سخن گفت بر سه نکته استوار است:
1- رویکرد منطقه ای در مورد افغانستان که شاید امریکایی ها با دو سیاست تهدید و تشویق، کشورهای همسایه و منطقه را بسوی حل بحران افغانستان بکشانند.
2- استفاده از گزینۀ نظامی برای سرکوب طالبان به عنوان یک گروه تروریستی.
3- دوام حضور نظامی امریکا تا زمان نامعلوم و امتناع از تعیین تاریخ مشخص خروج کامل.

آیا استراتیژی جدید می تواند مانع بازی کشورهای رقیب و متخاصم منطقه در افغانستان شود و سیاست آن ها را از رقابت و خصومت با هم در جنگ افغانستان به همکاری با صلح و ثبات تعویض کند؟

آیا امریکایی ها با استراتیژی جدید معطوف به رویکرد منطقه ای علیرغم سیاست های جدید ترامپ در خاور میانه و در رابطه با تهران، موفق به ایجاد همکاری و همسویی پاکستان و هند، عربستان و ایران و کشورهای دیگر عضو شانکهای به خصوص روسیه بر سر افغانستان خواهد شد؟

تاثیر استراتیژی جدید امریکا بر سیاست و عملکرد دولت افغانستان و ثبات سیاسی کشور که با سیاست انحصار گرایی و تمامیت خواهی ارگ کابل و در واقع در هیئت "دولت یک نفره" بصورت فزاینده بسوی بحران و بی اعتمادی می لغزد، چه خواهد بود؟

محمد اکرام اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی