اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 1 اسد , 1398

وقتی کسی در مورد این شایعه ها می پرسد

به گزارش افغان خبر،

Omar Ahmad Parwani
‏۱۶‏ دقیقه ·
بی ادبی معاف
وقتی کسی در مورد این شایعه ها می پرسد و یا بد تر از آن به این شایعه ها باور میکند خوش می شوم که بینی اش بالای دهن اش قرار دارد.
شنیده بودم که می گفتند بعضی ها اگر بینی شان بالای دهن شان نباشد گوی خود را میخورند.
ولی حالا دارم باور میکنم یک تعداد آدم نما های بظاهر مبارز بحدی غافل اند که مصداق عملی همین ضرب المثل اند.
شما خودتان قضاوت کنید، ما ۱۳ روز است در خیابان استیم. شهید دادیم، تهدید شدیم، از کار و زندگی ماندیم، خسته و بی خواب شدیم، با غنی و عبدالله و اتمر و وزیران دستگاه امنیتی به سطح رسانه های ملی و بین المللی مخالفت اشکار خودرا اعلام نمودیم. از پرونده های اتمر و اتهام های سنگینی که متوجه او بود در رسانه ها صحبت کردیم. در بدل این همه زحمات تغیری خواستیم برای همه. چرا این کار کردیم چون رسالت خود میدانیم و رسالت ما از جنس آگهی است نه منفعت محور و نه هم خیالی.
ولی حالا یکی می آید و از اکونت مستعاری شایعه های اینگونه ای پخش میکند و بعصی هم مشکوک میشوند که والله کدام گپ نباشه.
او برادر گپ است، مهم ترین اش همین که از عقل خود کار بگیر و گپ رو نباش و بدون سند به هم رزمان خود خصوصا در حال حاضر که دستگاه تبلیغاتی حکومت فاسد علیه ماست باور نکن.

مشاهده در منبع اصلی