اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 سرطان , 1398

تابکی هموطنان درخون باشد ومن تماشا کنم

به گزارش افغان خبر،

خدمت شما وسایر طرفداران اینگونه معاملات سیاسی باید عرض نمایم: چرا دیروز که ولایات هلمند قندهار ارزگان ننگرهار در همین اتش خون مدتها است که می سوزند؟

چرا همین اواز را دیروز بلند نمی نمودند انگشتان اطفال این سرزمین توسط برچه امریکایی ها بریده می شود و با کلفورنیا در موزیم نگهداری می شود مگر دیروز ضمیر وجدان و ایمان شما پذیرای این همه جنایات را چرا بود یک چیزرا به اثبات میرساند؟

در انوقت دست های خون اشام قوم متعصب و سیکولار به مانند صالح ها بیژن ها پورها دخیل بود چرا که اینها و این سیکولاریست ها با تبانی کمونیست های سابق و امریکایی ها همه یکسره این اتش را افروخته بودند و این اتش که امروز دامنگیر این قوم شریر سکولاریست ها گردیده اند.

سر و صدای انها همه دنیا را فرا گرفته و از ترس مرگ و عدم ایمان بخدا اینها اینقدر بزدل ترسو وجبون گردیده اند که گویا هرلحظه و هر دم انها را مرگ تهدید می نماید و چند کودن بیمغز کله پوچ پودری را جمع نموده در تحت نمام تحسن مردم ما را به مشکلات عظیم در این ماه مبارک رمضان نموده اند.

از این طریق هم همین کمونیست ها و سیکولاریست ها مسلمانان را اذیت می نمایند این خط مشی فکری انها است که به هرطریق ممکن باید سد راه مسلمن و مومنین شوند و مسلمین را از عبادت خدا باز دارند.

هدف اصلی اینها صرف همین هست ورنه اینها کجا عدالت کجا و پرسان خون مردم کجا؟

بااحترام
محمدکریم
از ادرسکن

مشاهده در منبع اصلی