اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 سنبله , 1398

برچیدن خیمه ها یا ادامه مبارزه ؟

به گزارش افغان خبر،

از همین امروز یک مرحله تازه و پرشدت فعالیت ها برای برچیدن خیمه ها آغاز شده است.
بدبختی بزرگ این است که عناصری را که ما دوست و از خود می دانیم، چه در پارلمان و چه در خاج از آن، همه و همه، دست را با دولت یکی کرده اند و بالای شخصیت های کلیدی این جنبش فشار می آورند که خیمه ها را بردارند.

از کسانیکه هیچ توقع نداشتیم، همین یک اصرار است که خیمه ها را بردارید. از سوی دیگر، اعاشه و تامین مالی این جنبش و نگهداری خیمه یک بار سنگین است به عهده کسانی که تا امروز به هر صورت برای خیمه نشینان غذا و غیره را تهیه کرده اند.

چند طرح در حال حاضر زیر بحث است:
یک طرح این است که خیمه ها همه یکجا برداشته شوند و گپ تمام شود.
طرح دیگر این است که یک تعداد خیمه های اضافی و فرعی و غیر فعال که آنقدر نفر ندارند و نقشی مهم هم در آگاهی دهی و جمع کردن مردم ایفا ننمودند، آن خیمه ها عجالتا برچیده شوند و صرف دو یا سه خیمه اصلی نگهداری شوند و جنبش ادامه داشته باشد.

این طرح دومی طرفدار بیشتر دارد و معقولتر به نظر می رسد. در صورتیکه حفظ همه خیمه ها در حال حاضر به درستی میسر نباشد، من شخصا مخالف برچیدن چند خیمه فرعی نیستم اما نگهداری خیمه مرکزی و یکی یا دو خیمه دیگر را یک امر حیاتی می دانم.

نظرم را به چند تن از دوستان خیلی روشن بیان کردم که اگر خیمه ها را حالا و بدون هیچ دست آوردی بردارید ، این به معنای قبول شکست است و به معنای به هدر رفتن خون شهدای ما می باشد.

در شرایطی که تمام هموطنان ما در سراسر افغانستان و سراسر جهان از این جنبش حمایت می کنند، در حالیکه مساله در سطح تمام جهان مطرح شده است و تاثیراتش محسوس می باشد، در حالتی که دولت کاملن دست و پاچه است، چرا به این چنین یک شکست فجیع و بی ثمر تن باید داد؟!

من می گویم که اگر کوچکترین امکان ادامه دادن جنبش هنوز هم باشد، باید جنبش ادامه پیدا کند. باید مردم، هزاران نفر مردم، باز هم به صحنه فراخوانده شوند، باید یکبار دیگر نفس تازه، روح تازه، خون تازه در پیکر جنبش دمیده شود.

من فکر می کنم که مبارزه ادامه می یابد، هرچند که فشار ها از هر طرف بالای جوانان بسیار زیاد است، اما چند خیمه اصلی و اساسی برجای خویش باقی خواهند ماند و دشمن بازهم به هدف خود نخواهد رسید.

با سپاس . عمر راوی

مشاهده در منبع اصلی