اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

عودت بیش از۸۰۰۰ مهاجر به کشور!

به گزارش افغان خبر،   به گزارش ادارات سرحدی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان، از تاریخ ۱۲ الی ۱۸ جوزای سال جاری، ۸۵۹۸ مهاجر افغان از کشورهای ایران و…

مشاهده در منبع اصلی