اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 23 قوس , 1397

دیدار اشرف غنی با برخی از فعالین عرصۀ حقوق زنان

به گزارش افغان خبر، روزگذشته رئیس جمهور، نظریات و پیشنهادات برخی ازفعالین عرصۀ حقوق زنان را دربارۀ وضعیت امنیتی و حوادث اخیر کابل استماع کرد.

مشاهده در منبع اصلی