اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حمل , 1398

دیدار اشرف غنی با برخی از فعالین عرصۀ حقوق زنان

به گزارش افغان خبر، روزگذشته رئیس جمهور، نظریات و پیشنهادات برخی ازفعالین عرصۀ حقوق زنان را دربارۀ وضعیت امنیتی و حوادث اخیر کابل استماع کرد.

مشاهده در منبع اصلی