اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

کمیته های شاروالی در دو مکتب شهر شبر غان ایجاد شد

به گزارش افغان خبر،
جوزا 23 جوزا باختر
تفاهمنامه سه جانبه بین ریاست های شاروالی ، اطلاعات و فرهنگ ومعارف  برای ایجاد کمیته های شاروالی دیروز  در ولایت جوزجان به امضا رسید .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  این کمیته های شاروالی در لیسه های نسوان گوهرشاد بیگم و لیسه خدیجه  مرکز  شهر شبرغان جوزجان  ایجاد و به فعالیت آغازکرد.
منبع افزود: هنگام افتتاح این کمیته  مسوولین برخی نهاد های  دولتی پیرامون  اهداف  برنامه شاروالی مکتب  صحبت نمودند.
وی گفت : کمیته شاروالی  مکتب  یک برنامه اگاهی  دهی  و آموزشی در رابطه به امور شهر ی درمکاتب بوده که تمرکز  آن بیشتر روی ترویج مکلفیت پذیری  معلمین ، مشارکت جوانان درحکومت داری شهری ، ترویج محیط زیست خوب و  دوستی و انکشاف  مهارت های جوانان  میباشد که همه امور آن از طریق  شاگردان تنظیم میگردد.
وی علاوه کرد که موسسه  انکشاف شهری جهت پاکی و صفایی مکاتب  وسایل و افزار  کار ابتدایی تنطیف را  که شامل  زباله دانی ، جاروب،  سطل ،آب پاش،  بیل، دست کش، صابون و  کراچی دستی میباشد  به هر دو لیسه توزیع نمود .
برمبنای این تفاهمنامه به زودی در ده مکتب مرکزی  شهر شبرغان  مرکز جوزجان نیز کمیته های شاروالی مکتب ایجاد میگردد.
شکریه عظیمی

(Visited 18 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی