اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

پررنگ شدن مدیریت زنانه در گوگل

به گزارش افغان خبر، تنوع جنسیتی در سطوح مختلف کاری در سال های اخیر به موضوعی مهم تبدیل شده است، تا جایی که بسیاری از شرکت های بزرگ و شناخته شده جهان بارها به خاطر رعایت نکردن این قاعده مورد انتقاد قرار گرفته اند.

مشاهده در منبع اصلی