اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

در تصادف با خودروهای لوکس شرکت های بیمه تا چه مبلغی باید جبران خسارت کنند؟

به گزارش افغان خبر، مقصر بودن در تصادف با یک خودروی لوکس چند صد میلیونی یا حتی میلیاردی یکی از اتفاقاتی است که قطعا هیچ کس دوست ندارد آن را تجربه کند، چرا که در صورت وارد شدن صدمه زیاد به اتومبیل لوکس پرداخت خسارت به یک نگرانی بزرگ برای مالک خودروی معمولی تبدیل خواهد شد.
ابوالفضل جهاندیده مدیر بخش اتومبیل بیمه نوین در این باره عقیده دارد از آنجایی که قانون نقشی حمایتی دارد، در صورت تصادف یک خودروی معمولی با یک خودروی لوکس گران قیمت شرکت های بیمه باید تا سقف تعهد خسارت وارده را جبران کنند.

وی در مصاحبه با ایسنا در پاسخ به این سوال که در تصادف های رخ داده با اتومبیل های لوکس آیا شرکت های بیمه موظف به جبران خسارت تا سقف تعهدات هستند یا متناسب با نصف دیه و قیمت خودرو، گفت که در این باره هنوز کارشناسان اختلاف نظر دارند. برخی معتقد هستند که در تصادف با یک خودروی لوکس شرکت بیمه باید تا سقف تعهدات خود جبران خسارت کند، حال آنکه در قانون کلمه متناظر ذکر شده و به اعتقاد برخی باید به تناسب نصف دیه در ماه حرام و قیمت خودرو، خسارت های وارده جبران شوند.

با توجه به اینکه مدیر حقوقی بیمه مرکزی درباره این …

مشاهده در منبع اصلی