اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

شرکت های داوطلب پیشنهادی دو بند آب به دلیل تزویر اسناد توسط کمیسیون تدارکات ملی به پروسه محرومیت  و جهت پیگیرد عدلی و قضایی معرفی شد

به گزارش افغان خبر، جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  برگزار شده وپروژه های وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و یک پروژه شاروالی را مورد بحث قرار داد. در این جلسه که در ارگ انجام شد، کمیسیون تدارکات ملی، حین بحث بالای پروژه های پیشنهادی وزارت انرژی و آب، قرارداد […]

مشاهده در منبع اصلی