مطالب مرتبط:

مقامات هلمند: در ۲۴ ساعت گذشته ۹۸ تن از شورشیان کشته شده‎اند

مقامات هلمند می گویند در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۴ نفر از شورشیان طالب کشته یا زخمی شدهlrmاند اعلامیۀ دفتر و لایت هلمند میlrmافزاید که ۹۸ نفر از مخالفان مسلح در ولسوالیlrmهای نادعلی و مارج

مطالب اخیر