مطالب مرتبط:

فرمانده ‘گارنیزیون’ کابل: نیروهای ما به معترضان تیراندازی نکرده اند

مطالب اخیر