اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 میزان , 1396

فرمانده ‘گارنیزیون’ کابل: نیروهای ما به معترضان تیراندازی نکرده اند

مشاهده در منبع اصلی