مطالب مرتبط:

cبستۀ تازۀ آموزشی ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا برای بانوان افغان

برنامۀ تازه بورسیه‌های تحصیلی پروژۀ «پروموتِ» نهاد توسعه‌یی امریکا برای بانوان افغان اعلام شد قرار است در این برنامه برای ۷۲۰ بانوی افغان زمینۀ آموزش در مقطع لیسانس در داخل کشور و برای ۱۸۰ تن دیگر آموزش در مقطع ماستری در بیرون از کشور فراهم شود

مطالب اخیر