اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

الکوزی: اموال تجار افغان از راه هوا به هندوستان انتقال خواهد شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که به‌اساس توافق انجام شده با شرکت هوایی آریانا، تاجران می‌توانند اموال تجارتی‌شان‌را به وقت کم و قیمت ارزان به هندوستان انتقال دهند.
خان جان الکوزی معاون این اتاق روز چهارشنبه طی نشستی در کابل گفت که ۲۵ درصد قمیت انتقال اموال تجارتی از راه دهلیز هوایی را تجار و ۷۵ درصد دیگر آن را حکومت می‌پردازد.
به‌گفته آقای الکوزی، قیمت را که تجار افغان قبلاً از راه زمینی برای انتقال اموال‌شان می‌پرداختند پس ازین با همان قیمت ولی ساده‌تر اموال‌شان‌را از راه هوا به هندوستان منتقل خواهند کرد.

مشاهده در منبع اصلی