اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

وظایف شاروالان جلال آباد و هرات به تعلیق درآمد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، وظایف شاروال شهرهای جلال آباد و هرات را به تعلیق در آورد.
ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی افغانستان گفته است که وظایف فرهاد نیایش شاروال هرات و حمیدالله افغان شاروان جلال آباد، پس از دریافت شکایات فراوان مردم و بررسی هیات موظف دولتی، به تعلیق درآمده است.
منیره یوسف‌زاده، سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به صدای امریکا گفت که هیات موظف شب گذشته نتایج بررسی خد را به ریاست جمهوری پیشکش کردند و به گفتۀ وی رئیس جمهور پس از تعلیق وظایف هر دو شاروال، آنان را به کابل فراخوانده است.
خانم یوسف‌زاده گفت که از سایر شاروالی‌ها نیز شکایاتی رسیده است و به گفتۀ وی با اراده و جدیتی که ادارۀ ارگان‌های محلی در مبارزه با فساد دارد، نوبت سایر شاروالان هم می‌رسد.
خبرنگاران در ننگرهار و هرات می‌گویندکه هم آقای نیایش و هم آقای افغان در زمان مبارزات انتخاباتی برای رئیس جمهور غنی کمپاین می‌کردند و از سوی وی به مقام شاروالی مقرر شده بودند. سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان‎های محلی نیز پذیرفت که این دو شاروال از سوی رئیس جمهور مقرر شده بودند.
نهادهای ناظر بر فساد در افغانستان، شاروالی ها را در زمرۀ فاسدترین ادارات دولت قلمداد می‌کنند.
سید اکرام افضلی، مسوول دیده‌بان شفافیت افغانستانبه صدای امریکا گفت که بررسی‌های آن اداره نشان می‌دهد که "شاروالی ها در فهرست درجه بندی فساد در درجه پنجم قرار دارد".
به باور آقای افضلی، شاروالی ها درغصب زمین، در ساختن شهرک‌های غیرقانونی، در دادن قرار دادها و تطبیق پروژه ها دست قوی دارند مگر درعرضه خدمات به مردم پیوسته پای شان می لنگد.
وظایف دو شاروال از دو شهر بزرگ افغانستان درحالی به تعلیق در می‌آید که پیش از این شاروالی کابل اعلام کرد که به تعداد ۱۵۰ کارمند آن اداره به اتهام دست داشتن در فساد اداری به ارگان‌های عدلی معرفی شده است.

مشاهده در منبع اصلی