اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

افغانستان در المپیک کشور های اسلامی شش برونز گرفت

کاروان ورزشی المپیک افغانستان، بازی های المپیک همبستگی کشور های اسلامی ۲۰۱۷ باکو را با کسب شش مدال برونز به پایان رسانید.
مدال آوران این رقابت ها مشتاق حسن، مصطفی نورستانی، احمد سخی عطایی و حکمت الله بیگزاده در بخش زورخانه یی و عبدالرزاق رضایی هم در بازی ووشو توانست مدال برونز را به گردن آویزد.
این رقابت ها که دوشنبه شب به وقت باکو پایان یافت، افغانستان توانست پنج مدال برونز در بخش بازی های زورخانه یی و یک مدال برونز هم در رقابت های ووشو کسب کند و در بین ۵۸ کشور اشتراک کننده، جایگاه ۳۵ م را کسب کند.
تیم زورخانه یی افغانستان در بخش تیمی حایز مقام سوم شد و یک مدال تیمی برونز را نیز نصیب گردید. ایران مقام نخست این رقابت ها را از آن خود کرد.
ربانی ربانی رئیس کاروان المپیکی افغانستان در رقابت های باکو به صدای امریکا گفت که بنابر عدم پرداخت مخارج سفر ورزشکاران از جانب دولت نتوانستند رقم تعین شدۀ بازیکنان را با خود به باکو ببرند.
آقای ربانی گفت که قرار بود ۱۸۰ ورزشکار در ۲۰ رشتۀ ورزشی در این رقابت ها شرکت کنند که در آن ۴۰ دختر شامل بود. اما آنان تنها قادر شدند ۳۰ ورزشکار را در ۹ رشتۀ ورزشی با خود به باکو ببرند.

مشاهده در منبع اصلی