اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 13 سرطان , 1397

ترکیه به مقصد جذاب سیاحت طبی مبدل شده است

ترکیه به سرعت به جذابترین مقصد برای سیاحت طبی مبدل می شود. ده‌ها هزار نفر همه ساله برای مقاصد مختلف طبی، از درمان امراض نسایی ولادی گرفته تا جراحی پلاستیک به استانبول و سایر شهرهای ترکیه سفر می‌کنند.
اکنون میدان تقسیم شهر استانبول به نشانی عمده برای آن شهروندان شرق میانه است که برای مقاصد طبی به ویژه پیوند مو به ترکیه می‌آیند.
خالد صالح، شهروند اردن که برای عملیات جراحی به استانبول آمده است به صدای امریکا گفت که عملیات جراحی وی در کشورش ۵۰۰۰ دالر هزینه بر‌ می‌دارد، اما به گفتۀ وی برای عین عملیات در ترکیه ۱۱۰۰ دالر می‌پردازد.
حتا حملات مرگبار دهشت افگنی اخیر، رونق گردشگری طبی ترکیه را کمرنگ نساخته است. وزارت صحت ترکیه گزارش داده است که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۵۲ هزار نفر برای مقاصد درمانی به ترکیه سفر کرده بود.
امر علی کودان، مشاور سیاحت طبی، می‌گوید که ترکیه جذابترین مقصد برای گردشگری طبی است که یک دلیل آن نرخ ارزان خدمات می‌باشد.
کودان گفت که کیفیت خدمات در ترکیه بسیار خوب بوده و در بسا موارد بهتر از اروپا می باشد. به باور وی مشترکات فرهنگی ترکیه با شرق میانه دلیل دیگر رونق سیاحت طبی آن کشور می باشد.
جان بوسویت، جوان ۲۳ سالۀ آلمانی نیز پس از جستجو در انترنت، راه کلینیک‌های پیوند مو در ترکیه را پیدا کرده است. او می گوید که برای عین پیوند مو که در ترکیه انجام می شود، باید در آلمان چهار چند پول بپردازد.
تنها در سال ۲۰۱۶، حدود ۵۰۰۰ نفر در هر ماه در ترکیه پیوند مو دریافت کرده اند و انتظار می رود که شمار این مراجعین امسال به گونۀ چشمگیر افزایش یابد.

مشاهده در منبع اصلی