اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 25 سرطان , 1397

آمارهای متناقض از میزان تلفات انفجار امروز در کابل

مشاهده در منبع اصلی