اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

افزایش نظامیان خارجی توافق نامه صلح حزب اسلامی را نقض نمی کند!

یکی از پیش شرط های اساسی توافق نامه صلح حزب اسلامی با دولت افغانستان، خروج کامل نظامیان خارجی بوده است…

مشاهده در منبع اصلی