اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

توزیع بسته های کمکی بین ۲۳ خانواده در غور

بیش از ۲۰ خانواده بیجاشده در ولایت غور مورد مساعدت های بشری قرار گرفتند.

مشاهده در منبع اصلی