اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

مساعدت ترکیه به معیوبین اردوی ملی

کشورترکیه برای معیوبین اردوی ملی، تعداد ۳۰ ویلچر را اهدا نمود…

مشاهده در منبع اصلی