اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

مساعدت ترکیه به معیوبین اردوی ملی

کشورترکیه برای معیوبین اردوی ملی، تعداد ۳۰ ویلچر را اهدا نمود…

(Visited 15 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی