اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 13 سرطان , 1397

عیادت سرپرست وزارت دفاع ملی کشور ازمجروحین قوای مسلح

سرپرست و کاندید وزیر وزارت دفاع ملی از مجروحین قوای مسلح در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان عیادت کرد.

مشاهده در منبع اصلی