اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

امضای قرارداد ۵۲ پروژه انکشافی در کشور

روزگذشته قرارداد ۵۲ پروژه انکشافی مربوط به برنامه انسجام ساحوی در یک کنفرانس خبری توسط انجنیر نصیر‌احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات با شماری…

مشاهده در منبع اصلی