اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 اسد , 1397

بانک جهانی از پیشرفت افغانستان در بخش صحت خوش‌بین است

بانک جهانی، از آنچه که پیشرفت افغانستان در بخش صحت طی 15 سال پسین می‌داند، اظهار خوشبینی می‌کند.
به گفتۀ این نهاد، افغانستان، در بخش صحت در جریان یک ونیم دهه گذشته نسبت به شمار زیادی از کشور‌های جهان پیشرفت سریع داشته‌است.
با این حال، دفتر بانک جهانی در کابل، از خبرنگاران افغان دعوت کرده‌است که، برای تحت پوشش قرار دادن جزییات این پیشرفت‌ها، فردا در یک نشست خبری شرکت کنند.

مشاهده در منبع اصلی