اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

دررویداد امروز درکابل شصت نفر زخم برداشتند

کابل باختر10جوزا
یک منبع امنیتی درکابل میگوید که انفجار که دقایق قبل درشهر کابل اتفاق افتاد ناشی ازیک حمله انتحاری بوده است که تلفات درپی دارد.
گفته شده که حمله ذریعه یک موتر بمب درنزدیکی دفتر مرکزی روشن درچهارراهی ذنبق رخ داده است .
این منبع از ارائه جزئیات دراین خصوص خودداری نمود مگر منابع در وزارت صحت عامه گفته اند که تااکنون شصت نفر از زخمی شدگان این رویداد به شفاخانه های کابل انتقال یافته اند.

مشاهده در منبع اصلی