اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

یک تن ازنیروهای خیزش مردمی درفاریاب به شهادت رسید

میمنه / باختر/ 10/ جوزا
طالبان مسلح یکتن از نیروهای خیزش مردمی را درمنزلش درولسوالی بلچراغ فاریاب به شهادت رساندند.
عبدالکریم یورش مسوول دفترمطبوعاتی قوماندانی امنیه فاریاب به خبرنگارآژانس باختر گفت: طالبان مسلح به ساعت دوازده شب بالای خانه این فرد از نیروهای خیزش مردمی یورش بردند و وی را به رگبار بستند.
ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی