اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

اوقات افطار و سحرماه مبارک رمضان

کابل باختر10 جوزا
وزارت حج و اوقاف، اوقات  افطار وسحر شهر کابل ونواحی مربوط آن را مشخص ساخته است.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت حج واوقاف به آژانس باختر: امروزچهار شنبه 10 جوزا ،  پنجم ماه مبارک رمضان، درشهر کابل وقت افطار ساعت 4/ 7  دقیقه شام و سحر ساعت 59/2 دقیقه سپیده دم مشخص گردیده است .ختم .احمدی. 

مشاهده در منبع اصلی