اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

حمله امروز بر کابل جان ۶۵ تن را گرفت

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان لحظات پیش به خبرنگار کلید گفت: در نتیجه حمله امروز 65 تن کشته و بیش از 325 تن دیگر زخم برداشته ا ند. که بخش بزرگ ان را غیر نظامیان شکل میدهد.

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی