اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

حمله امروز بر کابل جان ۶۵ تن را گرفت

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان لحظات پیش به خبرنگار کلید گفت: در نتیجه حمله امروز 65 تن کشته و بیش از 325 تن دیگر زخم برداشته ا ند. که بخش بزرگ ان را غیر نظامیان شکل میدهد.

مشاهده در منبع اصلی