اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

محمود شاه حبیبی به عنوان رییس ادارۀ مستقل هوانورد ملکی تعیین شد

محمود شاه حبیبی با فرمان محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به عنوان رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی تعیین شد.
در حکم رییس جمهور افغانستان آمده‌است که  که آقای حبیبی با تاسی از فقرۀ مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی کشور به عنوان رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی تعیین شده‌است.
در عین حال در فرمان هم‌چنان گفته‌شده‌است که محمود شاه حبیبی به منظور تنظیم هرچه به‌تر کار درادارۀ مستقل هوانوردی ملکی تعیین شده‌است.
گفتنی‌ست که آقای حبیبی قبل از این به عنوان معاون عملیاتی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی ایفای وظیفه می‌کرده‌است.
قبل از این، حامد ظاهر، به عنوان رییس عمومی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی وظیفه انجام می‌داد.

مشاهده در منبع اصلی