اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

افغانستان و مشکل دسترسی شهروندان به اطلاعات

در نظرسنجي تازه دفتر ني، نهاد حمايت کننده رسانه هاي آزاد افغانستان آمده است که از هر ده خبرنگار در اين کشور 9 نفر در جريان دسترسي به اطلاعات با مشکلات رو به رو مي شوند. حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي يک پديده تازه در فرهنگ سياسي و حقوقي…

مشاهده در منبع اصلی