اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 اسد , 1397

مقام‌های محلی سه روز قبل از حمله بر تلویزیون دولتی ننگرهار آگاه بودند

مشاهده در منبع اصلی