اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

۳۰۴ مقام محلی سرپرست‌اند ۱۹۰ ریاست، ۱۰۰ ولسوالی و ۱۴ شهرداری توسط سرپرستان اداره می‌شوند

مشاهده در منبع اصلی