اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

با آسیب دیده‌های جنگ و رویدادهای طبیعی کمک صورت می‌گیرد

کمیسیون اروپا، کمک ۴۴ میلیون یورو را برای آسیب دیده‌های جنگ و رویداد‌های طبیعی، در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده‌است.
بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، این کمک در سه کشور، برای کسانی اختصاص داده می‌شود که در نتیجه رویداد‌های طبیعی پیهم، جنگ‌ها و بی‌جا شدن از مناطق‌شان، آسیب دیده‌اند.
بخشی از این کمک‌ها، برای تعلیم و تربیه کودکان نیز در نظر گرفته شده‌اند.
کمیسیون اروپا می‌گوید، از کمک فعلی‌اش، ۷ میلیون برای پاکستان و ۱۰ میلیون برای ایران داده خواهد شد تا به وسیله آن، نیازمندی‌های ابتدایی مهاجران افغان و کودکان‌شان را فراهم کند.
از مجموع کمک ۴۴ میلیون یوروی اتحادیه اروپا، ۲۵ میلیون آن برای خانواده‌های بی‌جا شده افغان و همچنان بازگشت پناهجویان افغان اختصاص داده می‌شود.
بر اساس گزارش که سازمان ملل‌متحد دیروز "دوشنبه" نشر کرد، در جریان پنج ماه نخست سال ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۳ هزار تن از شهروندان افغانستان از خانه و مناطق‌شان بی‌جا شده‌اند.

مشاهده در منبع اصلی