اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 24 سرطان , 1397

۵۲ قرارداد با شماری از نمایندگان شوراهای روستاها امضا شدند

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان ۵۲ قرارداد را به ارزش ۲۰۰میلیون افغانی با شماری از نمایندگان شوراهای روستاها به امضا رساند.
نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات روز سه شنبه هنگام امضای این قرار داد‌ها گفت که این پروژه‌ها در بخش زراعت و مدیریت آب‌ها در شماری از ولایات عملی خواهد شد.
وی گفت:
"در برنامه امروز به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۶۱۹هزار و ۵۳ افغانی در بخش مدیریت آب و زراعت با شوراهای انکشافی ۵۲ پروژه را امضا کردیم."
به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات این پروژه‌ها در ولایت‌های لوگر، بغلان، سمنگان، غزنی، کابل، پروان، فاریاب، کاپیسا، ننگرهار، غور، پکتیا، کنر، سرپل جوزجان، بدخشان و لغمان تطبیق می‌گردند.
درانی می‌گوید، این پروژه‌ها شاملساخت بند‌های آب، دیوارهای استنادی و دیوارهای محافظتی بندهای آب، پُل و پلچک‌ها و ساخت جاده‌ها استند که با به میان آوردن ۱۳۹ هزار روز کاری هزاران تن از آن مستفید خواهند شد.
وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید، آنان در دو سال گذشته به ارزش نزدیک به دو میلیارد افغانی ۷۱۲ پروژه را در سراسر کشور عملی کرده‌اند.
از سوی هم شماری از کارشناسان ساختمان سازی هر چند راه اندازی چنین پروژه‌های انکشافی را در بخش‌های دور دست برای انکشاف متوازن سودمند می‌دانند؛ اما می‌گویند شفافیت و کارگیری از مواد با کیفیت در آن باید در نظر گرفته شود.
سردار ولی یکی از این کارشناسان می‌گوید، انجنیران این وزارت باید با شورای‌های انکشافی کار کنند تا از یکسو کیفیت پروژه‌ها بلند برود و از سوی دیگر، در چنین پروژه‌ها جلو فساد اداری گرفته شود.
با این همه، وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید، در بخش مبارزه با فساد اداری اراده محکم دارند و سعی می‌شود تا شفافیت و حساب دهی در پروژه‌ها تضمین گردد.

مشاهده در منبع اصلی