اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

رمضان از دید طالبان

کابل   باختر 7 جوزا
مردم مسلمان افغانستان به امر خداوند بزرگ  روز گذشته ماه مبارک رمضان را  آغاز کردند. ماه که فضلیت های زیادی  دارد ویکی آن کمک به انسان ها ، معاونت ودستگیری از یگدیگر است .
مگر طالبان در این ماه چه کردند؟
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: روز گذشته اولین روز ماه مبارک  رمضان در افغانستان با انجام یک حمله انتحاری از سوی طالبان همراه بود.
تروریستان سیه دل که با الفبای زندگی انسانی آشنایی ندارند ، از مزایایی عطوفت صلح و زندگی انسانی در چتر ثبات  وآرامش چیزی نمیدانند روز گذشته با  انجام یک حمله انتحاری جان هژده هموطن روزه دار ما را در شهر خوست گرفتند و شش روزه دار دیگر را مجروح  ساختند، حمله در اده یا ایستگاه کابل  در شهر خوست،جائیکه شماری از هموطنان ما برای مسافرت به ولایت های دیگر تجمع نموده بودند صورت گرفت. 
طالبان که ادعا بلند از تحقق شریعت و به اصطلاح جهاد برای ارزش های اسلامی را سر میدهند در این حادثه ادعا مسوولیت کردند.
این حمله در حالی صورت گرفت که باشندگان کابل در اولین روز ماه صیام، از تمامی طرف های درگیر در کشور خواستند تا به آتش بس در ماه مبارک رمضان مبادرت ورزند تا حداقل در این ماه که  ماه مهمانی خدا، دوری از بدی ها ، معاونت  وغم خوری با انسانهای محتاج،بالاخره تزکیه نفس ومقابله با نفس اماره خصوصیات  و ویژگی های آن است حداقل مردم ما نفس راحت بکشند .
قبل از آغاز ماه مبارک رمضان، رهبران دولت افغانستنان، سرمنشی  سازمان ملل متحد ونهاد دیگر بین المللی از طالبان خواستند تا به یک آتش بس در  این ماه تن دهند. با انفاذ آتش بس میشد که راه بسوی تفاهم  و دیالوگ گسترده تر باز گردد.
اما طالبان چه کردند؟
آنها امر خدا را مبنی بر قطع کشتار، دوری از منکرات  وهمنوع پروری را، با وحشت جواب دادند وثابت ساخنتند که از ارزش های دینی وانسانی چیزی نمیدانند نه تنها با بندگان خدا، بل  با خداوند رحیم نیز دشمنی دارند ورنه عدول از  اوامر خدا وکشتار بنده های خدا آنهم در ماه مبارک  رمضان  را چگونه توجیه میکنند ؟
آنچه مهم است این است که جنگ در افغانستان یک حرکت وبرنامه ددمنشانه بیرونی است که از سوی شماری از  کشور های خارجی در محور پاکستان به پیش برده میشود. مگر طالبان که شعور سیاسی  و دینی ندارند افزار در این کشمکش ها اند.
آنها که شعار های دینی سر میدهند فکر میکنند برای دفاع از اسلام و یا هم جهاد سر بلند کرده اند مگر غافل اند  که برای منافع پاکستان از گذشته ها  وحالا هم برای منافع روس ها تلاش میکنند ، میکشند   وکشته میشوند .
انکشافات اخیر نشان میدهد که طالبان فقط یک گدی کوکی اند  که از خود چبزی ندارند مگر آنکه برای شان برنامه داده شود.طالبان یک  گروه بی خاصیت اند که هیچ چیزی برای آنها  ارزش ندارد زیرا خود ازارزش ها آگاه  نیستند  واز سواد دینی که خود ادعا آن را دارند  هیچ نمیدانند، اگرآنها  از اسلام  انسانیت  غرور  و آدمیت چیزی میدانستند  دست به کشتار انسانها  آنهم در ماه مبارک رمضان نمی زدند.
مردم افغانستان از عملکرد شنیع و زشت طالبان به ستوه آمده  واز هبران حکومت وحدت ملی میخواهند که نسبت به بازی سیاسی و استخباراتی کشور های  بیرونی که از طریق طالبان وگروه های تروریستی دیگر انجام میشود نهایت دقت نماید، در کنار انتخاب گزینه صلح تفاهم و دیالوگ ،راه سرکوب تروریستان از طریق استعمال قوه را از یاد نبرند باید اندیشه صلح با قوت نظامی توام گردد زیرا صلح از راه دعوت وآنچه مردم میگویند از راه تضرع امکان پذیر نیست این تبارز  قوت ، در میدان  سیاست و جنگ است که صلح  و تفاهم را به بار میاورد .

  ختم / تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی