اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

روند توزیع نمرات رهایشی برای معلمان در لوگر آغاز شد

پل علم 9 جوزا باختر
روند توزیع نمرات رهایشی برای معلمان ولسوالی برکی برک لوگر دیروز آغاز شد.
شاهپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگربه آژانس باختر گفت که به اساس فرمان شماره 1091 ریاست جمهوری، سه صدوپنجاه جریب زمین برای ساخت شهرک معلمان درولسوالی برکی برک اختصاص داده شده بود که روند توزیع آن توسط مسوولان ریاست معارف آغاز شد.
عرب اضافه نمود که در شهرک مذکور پنجصد و پنجاه وهشت نمره رهایشی درنظرگرفته شده است و در قدم اول از طرف کمیسیونی که برای توزیع نمرات یادشده موظف گردیده است بالای خانواده های آنعده معلمانی که در راه خدمت به مردم به شهادت رسیده اند، توزیع میشود.
این درحالی است که سال گذشته روند توزیع نمرات رهایشی درولسوالی خوشی و محمدآغه نیز برای معلمان آغاز گردیده بود.
در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر چهل و سه مکتب، شش مدرسه دینی، دو دارالحفاظ و یک الحاقیه دارالمعلمین وجود دارد و در آن شش صد و شصت وسه آموزگار مصروف تدریس میباشند. ختم/دوستی

مشاهده در منبع اصلی