اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

به ارزش اضافه ازدوملیون دالرامریکایی تفاهمنامه های مساعدت، به امضا رسید

کابل باختر9 جوزا
داکتر اسد الله حنیف بلخی وزیرمعارف امروز ده تفاهمنامه مساعدت به وزارت معارف ، به ارزش مجموعی 2 ملیون و351 هزارو 850 دالرامریکایی را  با مسولان ونمایندگان موسسات کمک کننده به امضا رسانید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم امضای این تفاهمنامه ها وزیرمعارف خاطرنشان ساخت که این تفاهمنامه ها با مسولان و نماینده گان موسسات  اکتید ، خاتم الانبیا ، ارتقای توانمندی های زنان افغان ، کنسرن ، برکت افغانستان ، کمک به معارف، یویندو وکمیته بین المللی نجات به امضا رسیده است که به اساس این تفاهمنامه ها دربخش های سواد آموزی، آموزش زبان انگلیسی، ایجاد صنف های تعلیمات محلی ، تجهیز مکاتب ، فراهم سازی خدمات آموزش های صحی ، آموزش های حرفوی، مواد لابراتواری مکاتب ، قرطاسیه ، کورس های آموزشی مضامین مختلف و فراهم آوری سهولت های تعلیمی و تربیتی همکاری مینمایند و مبلغ متذکر بخاطر تطبیق این برنامه ها درشمار از ولایات و ولسوالی های کشور به مصرف خواهد رسید .
همینگونه وزیر معارف از همکاری های موسسات متذکره به قدردانی یاد کرد.
دراخیراین مراسم نمایندگان موسسات مذکورهریک به تداوم همکاری های شان به هدف بهبود وضعیت نظام آموزشی کشور تاکید کرده و روند پیشرفت تعلیم و تربیه را درافغانستان امید بخش کننده خواندند.
ختم / نثار ایثار

مشاهده در منبع اصلی