اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 25 سرطان , 1397

نابودی دو مرکز طالبان وکشته شدن ده هراس افگن در ارزگان

شهرترینکوت 9 جوزا باختر
دو مرکز گروه طالبان درولایت ارزگان آماج حمله هوایی قرارگرفت و نابود شد.
این مراکز درحومه شهرترینکوت مرکز این ولایت موقعیت داشت.
به اساس گزارش ها ، جنگنده های بدون سرنشین  امریکایی شب گذشته و بامداد امروز این مراکز را آماج قرارداد.
دوست نایاب سخنگوی والی ارزگان به آژانس باخترگفت که دراین حمله هوایی ده هراس افگن کشته شدند .
اوگفت این طالبان درمراکزشان مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنی بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین حمله هوایی به روستا نشینان آسیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که چهار طالب مسلح  در گلوله باری نظامیان درولایت ارزگان کشته شدند.
این طالبان شب گذشته هنگامی که می خواستند بزرگ راه شهرترینکوت را ماین گذاری کنند آماج گلوله باری نظامیان قرارگرفتند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی