اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

پایان رقابت های ورزشی تورنمنت بهاری اردوی ملی درغرب کشور

شهرهرات 9 جوزا باختر
مسابقات ورزشی تورنمنت بهاری  اردوی ملی در زون غرب طی مراسمی خاتمه یافت.
این مراسم باحضور محمدناصر هدایت قوماندان قول اردوی ظفر،جنرالان ، افسران ، بریدملان ، سربازان و ورزشکاران قول اردوی ظفر در کمپ ظفر برگزار شد،
جگرن شاه محمد نظری امر سپورت قول اردوی ظفر گزارش فعالیت های تیم ورزشی 21 گانه منسوبان اردوی ملی را درزون غرب  در تورنمنت بهاری ارائه نمود.
جنرال محمدناصر هدایت قوماندان قول اردوی ظفر به آژانس باخترگفت این مسابقات درتوسعه ، تحکیم روابط و دوستی میان منسوبان اردوی ملی نقش اساسی دارد و ورزش را یک گام موثردربالابردن ظرفیت جسمی و رزمی منسوبان اردوی ملی دانست وختم موفقانه تورنمنت بهاری را یک دست آورد مهم خواند.
قابل تذکر است تورنمنت بهاری به  اشتراک 500 تن  از وزشکاران  اردوی ملی زون غرب در 21 رشته ورزشی  در کمپ ظفر تحت نظر آمریت ورزشی قول اردوی ظفر راه اندازی گردید.
ورزشکاران قرارگاه قوماندانی قول اردومقام اول، لوای اول قول اردو مقام دوم،مرکزتعلیمی ساحوی قول اردو
مقام سوم ، لوای سوم قول اردوی  مقام چهارم مسابقات ورزشی را کسب نمودند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی