اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

مسابقه بایسکل رانی در بلخ راه اندازی شد

مزارشریف 9 جوزا باختر
عبدالحمید انصاری قهرمان رقابت بایسکل رانی در بلخ را کمایی کرد.
مسابقه بایسکل رانی میان ورزشکار دیروز در شهرمزارشریف راه اندازی گردید.
محمد حنیف شهرستانی مسوول بخش ورزش بایسکل رانی کمیته ورزش ولایت بلخ به آژانس باختر گفت که پنجاه جوان بایسکل ران در شهرمزارشریف برای بدست آوردن مقام های نخست سی کیلو متر را رکاب زدند و عبدالحمید انصاری  توانست قهرمانی این رقابت را بدست آورد.
این ورزشکاران هدف از این کار شان را متوجه ساختن دولت از نحوه بیکاری جوانان و ترویج فرهنگ اعتیاد در بین جامعه به خصوص جوانان کشور دانستند. ختم/دوستی

مشاهده در منبع اصلی