اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 8 سرطان , 1397

معین سیاسی وزارت امورخارجه با محترم بهرامی سفیر ایران دیدار کرد

  حکمت خلیل کرزی با سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد.

مشاهده در منبع اصلی