اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 سرطان , 1397

کشته شدن ولسوال نام نهاد هراس افگنان طالب در کشک کهنه هرات

  در یک عملیات نیروهای پولیس امن و نظم عامه در مربوطات ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات، اسامی کاکر ولسوال نام نهاد هراس افگنان طالب…

مشاهده در منبع اصلی