اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 8 سرطان , 1397

مساعدت به بیجاشدگان کندز

بیش از هزار خانواده از بیجاشدگان در کندز مورد مساعدت های بشری قرار گرفتند.

مشاهده در منبع اصلی