اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

آغازاعمارلیسه نسوان شمال دریا قلعه نو در بادغیس

  سنگ تهداب تعمیر لیسه نسوان شمال دریا شهر قلعه نو ولایت بادغیس توسط والی ولایت و سرپرست ریاست معارف آن ولایت گذاشته شد.

مشاهده در منبع اصلی