اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 اسد , 1397

برگزاری جلسۀ تعقیبی پیشرفت امورکمیسیون مشترک افغانستان و ترکمنستان

آریانانیوز: روزگذشته جلسۀ تعقیبی پیشرفت امورکمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان به ریاست وزیر مالیه برگزار گردید.

مشاهده در منبع اصلی