اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 24 سرطان , 1397

جلسۀ مشترک اقتصادی- تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان دایر گردید

 کابل باختر  9 جوزا
جلسۀ تعقیبی پیشرفت امور کمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان دیروز به ریاست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در مقرآن وزارت دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر ، در این جلسه که معینان و رؤسای ادارات ذیدخل نیز حضور داشتند، در رابطه به آماده گی های لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان، تفاهمنامه های راه آهن، حمایت سرمایه گذاری معادن در مناطق مرزی، ترانسپورت، برق، تحصیلات عالی، هوانوردی،خدمات گمرکی که قرار است در سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به امضاء برسد و دیگر مسایل منطقوی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مشاهده در منبع اصلی