اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 24 سرطان , 1397

فی انس طلا1267 دالر عرضه میگردد

کابل 9 جوزا باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1267 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز 9 جوزا به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2750افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2300، ایرانی 705 مبلغ 2000افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1800افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید. 

مشاهده در منبع اصلی