اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 9 سرطان , 1397

منشی پیشین حکمتیار در پاکستان کشته شد

دبیر پیشین گلب الدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی توسط افراد مسلح ناشناس در پاکستان کشته شده‌است.
سخن‌گوی حزب اسلامی نادر افغان گفته‌است که حاجی سلام، منشی پیشین حکمت‌یار توسط افراد مسلح اشناس در شهر پشاور کشته شده‌است.
به گفتۀ سخن‌گوی حزب اسلامی، زمانی که آقای سلام سرگرم عبادت بوده، از سوی این افراد هدف تیراندازی قرار گرفته‌است.
مسؤولیت این حمله را تا به حال هیچ فرد یا گروهی به دوش نگرفته‌است.
هرچند پیش از این در روی‎دادهای جداگانه سران مخالفان مسلح دولت، به ویژه افراد گروه طالبان در پاکستان از سوی افراد مسلح کشته شده‌اند.
اما پس از پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار به روند صلح، این نخستین‌باری‌ست که یکی از افراد کلیدی آقای حکمت‌یار در پاکستان کشته می‌شود.
گلبدین حکمت‌یار نخستین گروه مخالف مسلح دولت بود که حاضر شد دست از نبرد و خشونت برداشته و با حکومت افغانستان یک‌جا شود.
چندی پیش در آستانۀ آمدآمد گلبدین حکمت‌یار به افغانستان پس از توفق صلح میان آقای حکمت‌یار و حکومت، یکی از فرمان‌دهان دیگر حزب اسلامی در ولایت بغلان نیز کشته شده بود.

مشاهده در منبع اصلی