اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 9 سرطان , 1397

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/ 4 جوزا باختر
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 4 جوزا از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 50 کیلویی   4250 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی                        330 افغانی .
هفت کیلو بوره                                    340 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی                            420 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره                        1220 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی         1240 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان              930 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی                       800 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 50 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 41 افغانی به فروش میرسد . ختم /نازیلا

مشاهده در منبع اصلی