اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

منظوری ۲۴ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ۲۴ قرارداد به ارزش بیشتر از یک میلیارد و ۸۹۸ میلیون افغانی تأیید گردید.
قراردادهای منظور شده قرار ذیل اند:

در این جلسه، کمیسیون تدارکات ملی پروژۀ خدمات مشورتی استخدام مشاور تخنیکی برای معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی، پروژه دیزاین، اعمار، نصب و منتاژ بند برق آبی کوچک سوختوک ولایت دایکندی و پروژه ساخت سرک از سنگرسرای الی قریه نوآباد این ولسوالی را جهت بررسی‌های بیشتر و رفع نواقص تخنیکی اعاده نمود.
کمیسیون تدارکات ملی در مورد شرکت تفتیش کننده‌ی که مسئولیت تفتیش مالی شرکت فوق الذکر را داشته است، فیصله نمود تا این شرکت نیز به دلیل تبانی، جعل و کتمان حقایق، تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته و جواز فعالیت آن، مطابق به قوانین نافده کشور ملغا اعلام شود.
در این جلسه مسوولین ادارۀ تدارکات ملی، برخی ناظرین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.

مشاهده در منبع اصلی